Konkursy

19 Ogólnopolski Turniej Poetycki Autoportret Jesienny – Krotoszyn

REGULAMIN

1. W konkursie mogą wziąć udział poeci nie zrzeszeni oraz poeci będący członkami związków twórczych. Wiek uczestników od 15 lat.

2. Na konkurs należy nadsyłać utwory, które dotąd nie były publikowane i nagradzane na innych konkursach poetyckich.

3. Organizatorzy nie ograniczają tematyki prac konkursowych prosimy nie sugerować się tytułem Turnieju. Oczekujemy różnorodnych form i tematów państwa twórczości.

4. Na konkurs należy nadsyłać zestaw 3 wierszy w czterech egzemplarzach maszynopisu, (każdy zestaw należy zszyć zszywaczem, bez dodatkowych opraw) do dnia 10 grudnia 2010 r. na adres :
Krotoszyński Ośrodek Kultury
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 18
63 - 700 Krotoszyn

5. Każdy utwór powinien być opatrzony godłem. Godło powinno widnieć na dołączonej kopercie z informacjami : imię, nazwisko, adres, telefon.

6. Oceny nadesłanych prac dokona jury powołane przez Organizatora. Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na konkurs.

7. Rozstrzygniecie Turnieju odbędzie się 10 stycznia 2011 r. Biesiada poetycka, podczas której laureatom wręczone zostaną przewidziana jest w dniu 22 stycznia (sobota) 2011 r. Uświetnieniem imprezy będzie koncert Magdy Umer. O godzinie rozpoczęcia biesiady organizator powiadomi
laureatów. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody. Nieodebrane podczas biesiady nagrody zasilą fundusz kulturalny Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury.

8. Nagrody finansowe i wyróżnienia rzeczowe zostaną ufundowane przez organizatorów.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w pokonkursowym almanachu poetyckim oraz prasie.

10. Szczegółowych informacji o konkursie udziela Beata Ulbrych tel. 509 282 972

11. W sprawach spornych wynikających z interpretacji regulaminu ostateczną decyzję podejmą organizatorzy oraz jury.

 

Please publish modules in offcanvas position.